Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Anh Văn Giao Tiếp Lớp Lá Lớp 2 Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 04/01/2021 12:51:07

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn, Anh Văn Giao Tiếp,
Lớp dạy: Lớp Lá, Lớp 2,
Mức lương: 2.400.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T2,4,6 (19h30-21h)
Thông tin: bé lớp lá + lớp 1 + Bố (bố học AVGT)
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Anh Văn Giao Tiếp Lớp Lá Lớp 2 Tân Thông Hội Củ Chi TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: