Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Báo Bài Dạy Bằng Tiếng Anh Phường 11, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 19/06/2021 00:27:20

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn, Báo Bài,
Lớp dạy: Dạy Bằng Tiếng Anh,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: Tối sắp xếp T2->T7 (18h->)
Thông tin: hs nữ, trường quốc tế á châu
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ, Gv dạy chương trình anh văn tích hợp
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 11, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Báo Bài Dạy Bằng Tiếng Anh 11 Quận Phú Nhuận TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: