Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Báo Bài Lớp 1 Dạy Song Ngữ Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 03/06/2021 21:57:40

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn, Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 1, Dạy Song Ngữ,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T246 (18h30-20h)
Thông tin: học sinh nam, trường quốc tế Á Châu
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Báo Bài Lớp 1 Dạy Song Ngữ Vĩnh Lộc A Bình Chánh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: