Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Báo Bài Lớp 1 Dạy Song Ngữ Phường 16, Quận 4, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 13/05/2021 02:33:59

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn, Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 1, Dạy Song Ngữ,
Mức lương: 4.000.000đ/tháng
Số buổi: 4 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T246 (19h, 19h30), sáng T7 (10h-11h30)
Thông tin: học sinh trường Lê ngọc hân (lớp tích hợp)
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 16, Quận 4, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Báo Bài Lớp 1 Dạy Song Ngữ 16 Quận 4 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: