Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Báo Bài Lớp 1 Lớp 2 Phường 06, Quận 8, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 11/11/2020 01:23:36

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn, Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 1, Lớp 2,
Mức lương: 2.600.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T2,3,4,5,6 ( từ 18h trở đi)
Thông tin: học sinh trường Hòa Bình
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ, ưu tiên nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 06, Quận 8, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Báo Bài Lớp 1 Lớp 2 06 Quận 8 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: