Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Báo Bài Lớp 1 Lớp 4 Phường 15, Quận 10, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 21/06/2021 01:34:10

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn, Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 1, Lớp 4,
Mức lương: 2.200.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: Tối 2,4,6 5h
Thông tin: 2 học sinh
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 15, Quận 10, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Báo Bài Lớp 1 Lớp 4 15 Quận 10 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: