Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Báo Bài Lớp 1 Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 06/05/2021 15:23:07

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn, Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 1,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Tối sắp xếp ( từ 17h trở đi)
Thông tin: học sinh nam trường Tân Qúy
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ, ưu tiên nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Báo Bài Lớp 1 Nguyễn Cư Trinh Quận 1 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: