Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Báo Bài Lớp 2 Dạy Song Ngữ Phường 14, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 27/05/2021 04:57:17

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn, Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 2, Dạy Song Ngữ,
Mức lương: 4.000.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T2,3,4,5,6 ( từ 19h trở đi), cn ( từ 18h trở đi)
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 14, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Báo Bài Lớp 2 Dạy Song Ngữ 14 Quận Phú Nhuận TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: