Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Báo Bài Lớp 2 Dạy Song Ngữ Phường 15, Quận Tân Bình, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 06/05/2021 13:11:39

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn, Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 2, Dạy Song Ngữ,
Mức lương: 2.800.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T23456 (19h -21h)
Thông tin: học sinh nữ, trường Việt úc
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 15, Quận Tân Bình, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Báo Bài Lớp 2 Dạy Song Ngữ 15 Quận Tân Bình TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: