Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Báo Bài Lớp 2 Lớp 3 Phường 11, Quận 8, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 04/05/2021 01:07:46

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn, Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 2, Lớp 3,
Mức lương: 2.200.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T23456 (19h -21h )
Thông tin: 2 học sinh trường trần văn ơn
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 11, Quận 8, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Báo Bài Lớp 2 Lớp 3 11 Quận 8 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: