Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Báo Bài Lớp 2 Phường 08, Quận 4, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 18/05/2021 02:12:36

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn, Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 2,
Mức lương: 2.200.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Tối sắp xếp ( từ 19h trở đi)
Thông tin: học sinh nam trường Nguyễn Thái Bình
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 08, Quận 4, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Báo Bài Lớp 2 08 Quận 4 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: