Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Báo Bài Lớp 2 Phường Bình Trị Đông B, Bình Tân, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 07/11/2020 12:49:02

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn, Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 2,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T35 (19h30 – 21h30), 1b sắp xếp
Thông tin: học sinh nữ, trường lam sơn
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Bình Trị Đông B, Bình Tân, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Báo Bài Lớp 2 Bình Trị Đông B Bình Tân TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: