Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

14:7-5x6+12:4 = ? ( )

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Báo Bài Lớp 3 Xã Tân Nhựt, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 22/05/2021 14:55:30

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn, Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 3,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T2,3,4,5,6,7,cn ( từ 17h30 trở đi)
Thông tin: học sinh nam trường Phong Phú
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Tân Nhựt, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Báo Bài Lớp 3 Tân Nhựt Bình Chánh TPHCM

Leave a reply

14:7-5x6+12:4 = ? ( )