Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Báo Bài Lớp 3 Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 26/05/2021 19:18:31

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn, Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 3,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Chọn T2,3,4,5,6 ( từ 18h30 trở đi)
Thông tin: hs nam
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Báo Bài Lớp 3 Nguyễn Thái Bình Quận 1 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: