Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Báo Bài Lớp 3 Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 09/11/2020 00:19:45

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn, Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 3,
Mức lương: 1.300.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T24 (18h – 20h),T7 (15h-17h)
Thông tin: học sinh nam, trường chính nghĩa
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Báo Bài Lớp 3 Phạm Ngũ Lão Quận 1 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: