Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Báo Bài Lớp 4 Dạy Song Ngữ Xã Bình Chánh, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 06/05/2021 19:46:11

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn, Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 4, Dạy Song Ngữ,
Mức lương: 3.000.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T23456 (từ 18h trở đi)
Thông tin: học sinh nữ, trường Nguyễn Thái sơn
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Bình Chánh, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Báo Bài Lớp 4 Dạy Song Ngữ Bình Chánh Bình Chánh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: