Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Báo Bài Lớp 5 Lớp 7 Phường 12, Quận 11, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 04/05/2021 00:41:16

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn, Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 5, Lớp 7,
Mức lương: 1.700.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T246 ( từ 18h trở đi)
Thông tin: 2 học sinh nữ trường Đinh Bộ Lĩnh
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ, (dạy tất cả các môn)
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 12, Quận 11, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Báo Bài Lớp 5 Lớp 7 12 Quận 11 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: