Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Báo Bài Lớp 5 Phường Tân Tạo, Bình Tân, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 06/11/2020 17:57:40

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn, Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 5,
Mức lương: 800.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp vơi phụ huynh
Thông tin: học sinh nữ trường Nguyễn Viết Xuân
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Tân Tạo, Bình Tân, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Báo Bài Lớp 5 Tân Tạo Bình Tân TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: