Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Báo Bài Lớp 6 Xã Thạnh An, Huyện Cần Giờ, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 04/05/2021 02:26:37

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn, Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T246(18h trở đi)
Thông tin: Học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Thạnh An, Huyện Cần Giờ, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Báo Bài Lớp 6 Thạnh An Cần Giờ TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: