Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Báo Bài Lớp 6 Lớp 8 Phường 02, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 04/05/2021 04:12:18

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn, Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 6, Lớp 8,
Mức lương: 1.900.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T234567(19h-21h)
Thông tin: 2 học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 02, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Báo Bài Lớp 6 Lớp 8 02 Quận Bình Thạnh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: