Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Báo Bài Lớp 6 Phường 02, Quận 4, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 14/04/2021 05:00:03

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn, Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp với phụ huynh
Thông tin: học sinh nam trường Nguyễn Trung Trực
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ, ưu tiên sinh viên nam. giữa tháng 8 bắt đầu học
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 02, Quận 4, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Báo Bài Lớp 6 02 Quận 4 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: