Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Báo Bài Lớp 7 Phường 05, Quận 6, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 25/02/2021 15:48:26

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn, Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 4 buổi
Thời gian: sx tối (19h->)
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 05, Quận 6, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Báo Bài Lớp 7 05 Quận 6 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: