Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Báo Bài Lớp 7 Phường 19, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 22/01/2021 06:32:15

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn, Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 1.300.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: T2-3-5 (18h->
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 19, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Báo Bài Lớp 7 19 Quận Bình Thạnh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: