Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Báo Bài Lớp 7 Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 17/11/2020 09:08:01

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn, Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T23456 (19h-21h) (hè này rãnh cả ngày)
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Báo Bài Lớp 7 Hiệp Tân Quận Tân Phú TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: