Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Giao Tiếp Xã An Nhơn Tây, Huyện Củ Chi, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 21/12/2020 18:42:36

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp,
Lớp dạy:
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sáng sắp xếp (10h-12h)
Thông tin: học viên nam, học từ đầu, 22 tuổi
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã An Nhơn Tây, Huyện Củ Chi, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Giao Tiếp An Nhơn Tây Củ Chi TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: