Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Giao Tiếp Xã An Phú, Huyện Củ Chi, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 06/04/2021 03:13:41

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.400.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sx tối sau 19h
Thông tin: hv nữ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã An Phú, Huyện Củ Chi, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Giao Tiếp An Phú Củ Chi TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: