Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Giao Tiếp Xã An Thới Đông, Huyện Cần Giờ, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 04/04/2021 07:23:17

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp,
Lớp dạy:
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi
Thời gian: 12h45 t2-t6
Thông tin: hv nữ
Yêu cầu gia sư: Nam/Nữ, học 45ph
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã An Thới Đông, Huyện Cần Giờ, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Giao Tiếp An Thới Đông Cần Giờ TPHCM

Viết một bình luận