Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Giao Tiếp Xã Bình Khánh, Huyện Cần Giờ, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 06/05/2021 10:59:57

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp,
Lớp dạy: Các Lớp Khác,
Mức lương: 900.000đ/tháng, 1tr2/120 phút
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Học ban ngày ( sắp xếp với học viên)
Thông tin: học viên nam 27 tuổi
Yêu cầu gia sư: Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Bình Khánh, Huyện Cần Giờ, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Giao Tiếp Bình Khánh Cần Giờ TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: