Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Giao Tiếp Xã Đa Phước, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 11/04/2021 14:43:59

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp,
Lớp dạy:
Mức lương: 1.700.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: tối t246 (6h->)
Thông tin: 2 học viên
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Đa Phước, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Giao Tiếp Đa Phước Bình Chánh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: