Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Giao Tiếp Xã Long Hòa, Huyện Cần Giờ, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 13/11/2020 23:09:22

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp,
Lớp dạy: Các Lớp Khác,
Mức lương: 3.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Sáng T246 (9h30 – 11h)
Thông tin: 2 học viên, đã biết cơ bản
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Long Hòa, Huyện Cần Giờ, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Giao Tiếp Long Hòa Cần Giờ TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: