Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Giao Tiếp Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 28/12/2020 19:30:49

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp,
Lớp dạy:
Mức lương: 3.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T23456 (Từ 18h-19h30)
Thông tin: Học viên nam
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Giao Tiếp Phạm Văn Hai Bình Chánh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: