Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Giao Tiếp Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 29/04/2021 04:30:11

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.100.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: chiều T2-> CN (13h->
Thông tin: 2 học viên nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Giao Tiếp Phú Mỹ Hưng Củ Chi TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: