Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Giao Tiếp Xã Phước Hiệp, Huyện Củ Chi, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 29/12/2020 18:44:29

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp,
Lớp dạy:
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp (14h-16h)
Thông tin: học viên nữ, biết chút chút, sn 1997
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Phước Hiệp, Huyện Củ Chi, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Giao Tiếp Phước Hiệp Củ Chi TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: