Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Giao Tiếp Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 02/07/2021 10:16:24

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.800.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: chiều 246 từ 1h30-3h30
Thông tin: hv nam
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Giao Tiếp Tân An Hội Củ Chi TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: