Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Giao Tiếp Xã Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc Môn, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 05/01/2021 07:42:24

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp,
Lớp dạy:
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Tối sắp xếp
Thông tin: học viên nữ, đã biết giao tiếp
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ, học ở quán nước gần sân bay
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc Môn, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Giao Tiếp Xuân Thới Sơn Hóc Môn TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: