Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Giao Tiếp Lớp 1 Phường 24, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 06/05/2021 00:54:38

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp,
Lớp dạy: Lớp 1, Các Lớp Khác,
Mức lương: 3.200.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T246 (19h-20h30)
Thông tin: 2 học viên, học từ đầu
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 24, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Giao Tiếp Lớp 1 24 Quận Bình Thạnh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: