Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Giao Tiếp Lớp 3 Lớp 6 Xã Bình Chánh, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 13/11/2020 22:42:52

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp,
Lớp dạy: Lớp 3, Lớp 6,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T7, CN (9h-12h)
Thông tin: 2 học sinh
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Bình Chánh, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Giao Tiếp Lớp 3 Lớp 6 Bình Chánh Bình Chánh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: