Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Giao Tiếp Lớp 8 Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 02/11/2020 18:22:37

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng, GV: 2.300.000/ tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T246(19h-21h)
Thông tin: Học sinh nữ, Trường Lê Quý Đôn
Yêu cầu gia sư: Nữ, SV: 1tr6 || GV: 2tr3
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Giao Tiếp Lớp 8 Tân Thạnh Đông Củ Chi TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: