Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Giao Tiếp Phường 01, Quận 10, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 05/01/2021 21:44:21

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Chọn Sáng T2,3,4,5,6,7 (Từ 8h trở đi)
Thông tin: học sinh nữ, 16 tuổi, học từ đầu
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 01, Quận 10, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Giao Tiếp 01 Quận 10 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: