Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Giao Tiếp Phường 01, Quận Tân Bình, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 02/05/2021 21:30:30

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp,
Lớp dạy:
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sắp xếp
Thông tin: hv nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 01, Quận Tân Bình, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Giao Tiếp 01 Quận Tân Bình TPHCM

Viết một bình luận