Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Giao Tiếp Phường 01, Quận Tân Bình, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 04/06/2021 09:47:20

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp,
Lớp dạy:
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sáng T2,4 (từ 8h trở đi)
Thông tin: học viên nữ, 29 tuổi, đã có cơ bản
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 01, Quận Tân Bình, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Giao Tiếp 01 Quận Tân Bình TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: