Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Giao Tiếp Phường 02, Quận 11, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 18/05/2021 23:15:29

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp,
Lớp dạy: Các Lớp Khác,
Mức lương: 3.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T357 (13h-15h)
Thông tin: 2 học sinh
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 02, Quận 11, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Giao Tiếp 02 Quận 11 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: