Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Giao Tiếp Phường 02, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 05/06/2021 09:01:08

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp,
Lớp dạy:
Mức lương: 3.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T23456( sáng- chiều)
Thông tin: học viên nữ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ, GV trên 30t
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 02, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Giao Tiếp 02 Quận Bình Thạnh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: