Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Giao Tiếp Phường 03, Quận 8, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 22/12/2020 19:40:47

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.800.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Sáng T2,4,6 (từ 9h hoặc 9h30)
Thông tin: học viên nữ, 26 tuổi, học lại từ đầu
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 03, Quận 8, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Giao Tiếp 03 Quận 8 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: