Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Giao Tiếp Phường 04, Quận 4, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 04/01/2021 06:16:08

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp,
Lớp dạy:
Mức lương: 3.000.000đ/buổi
Số buổi: 3 buổi/tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Chọn T2,3,4,5,6 (8h30-10h)
Thông tin: học viên nữ, 40 tuổi, biết giao tiêp rồi
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 04, Quận 4, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Giao Tiếp 04 Quận 4 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: