Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Giao Tiếp Phường 04, Quận 5, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 05/05/2021 15:42:29

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp,
Lớp dạy:
Mức lương: 3.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sáng T2356 (8h – 10h)
Thông tin: học sinh nam 13tuổi
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 04, Quận 5, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Giao Tiếp 04 Quận 5 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: