Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Giao Tiếp Phường 05, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 18/05/2021 21:29:40

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp,
Lớp dạy: Các Lớp Khác,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: sắp xếp (từ 18h-21h)
Thông tin: học viên nam, 25t
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 05, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Giao Tiếp 05 Quận Phú Nhuận TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: