Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Giao Tiếp Phường 06, Quận 8, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 07/06/2021 16:15:24

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T2,4 hoặc T3,4 (14h30 -16h)
Thông tin: học viên nữ, lớn tuổi, đọc-nghe hiểu, nhưng nói chưa được
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 06, Quận 8, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Giao Tiếp 06 Quận 8 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: