Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Giao Tiếp Phường 07, Quận 8, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 14/01/2021 13:32:32

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.700.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: chiều sắp xếp (4h-5h30)
Thông tin: hv nam, học từ đầu
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 07, Quận 8, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Giao Tiếp 07 Quận 8 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: