Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Giao Tiếp Phường 07, Quận Gò Vấp, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 20/06/2021 17:41:07

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp,
Lớp dạy:
Mức lương: 3.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: thứ 3-5-6 sau 6h
Thông tin: Nhóm 3 sinh viên đại học
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 07, Quận Gò Vấp, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Giao Tiếp 07 Quận Gò Vấp TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: